Organy spółki

 

ZGROMADZENIE WSPOLNIKÓW:

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Pyrzyc. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Umowie Spółki.

 

RADA NADZORCZA:

Rada Nadzorcza Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sprawuje stałą kontrole nad działalnością Spółki. Składa się z 5 członków, wybieranych na 3 letnią kadencję, z których dwóch wybieranych jest przez pracowników Spółki, a pozostałych powołuje Burmistrz Pyrzyc.

 

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

1. Mieczysław Żywotko - Przewodniczący

2. Marek Sobolewski - Zastępca Przewodniczącego

3. Zdzisława Gac - Członek Rady

4. Anna Wilczek - Członek Rady

5. Roman Mol - Członek Rady

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

Obecnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd kieruje sprawami Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Funkcję Prezesa pełni Krzysztof Wancerz. Prezes Zarządu podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia oraz składa oświadczenia w imieniu Spółki.

Wywóz nieczystości
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zieleń
Segregacja odpadów
Zakład pogrzebowy
Cmentarz komunalny
Dział Remontowo-Budowlany

Kontakt

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 26

74-200 Pyrzyce

tel./fax. 91 579 19 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.