Wywóz nieczystości stałych i płynnych

 

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. oferuje usługi w zakresie:

Świadczymy również usługi w zakresie wywozu odpadów segregowanych w podziale na: szkło, papier i plastik. Do wywozu tego typu odpadów stosujemy dwa systemy wywozu: system workowy i system pojemnikowy.