O nas

Budynek siedziby głównej PPK

 

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. jest firmą o długoletniej tradycji. Powstała w 1958 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Firma podległa licznym zmianom organizacyjnym i własnościowym zachowując wielobranżowy charakter działalności. W 1996 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę. Założycielem Spółki jest Gmina Pyrzyce. Siedzibą Spółki jest miasto Pyrzyce, ul. Kościuszki 26. Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje strategię jej rozwoju. 

Celem Spółki jest zaspokajanie materialno-bytowych potrzeb ludności oraz pełnienie funkcji usługowych na rzecz innych jednostek.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Spółka dysponuje własna bazą techniczną, w tym nieruchomościami i specjalistycznymi środkami ruchomymi, zapewniającymi odpowiednie do zakresu działalności podstawowej zaplecze remontowo – budowlane, transportowo - sprzętowe oraz magazynowe. Posiadamy również wszelkie niezbędne, a wynikające z prawa zezwolenia na prowadzenie działalności w obszarze jej przedmiotu działania, w szczególności zezwolenia wydane przez obsługiwane gminy oraz państwowe organy regulacyjne.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.