A A A Wysoki kontrast

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach

 

Jeszcze w tym roku PPK Sp. z o.o. rozpocznie realizację bardzo ważnej dla miasta inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej. Jest ona objęta aktualnym Wieloletnim Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2038 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. W ramach inwestycji przeprowadzona będzie modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ciepłowniczej i Poznańskiej oraz w ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza w Pyrzycach poprzez wyłączenie z eksploatacji istniejącej i wybudowanie w jej miejsce nowej oraz budowę nowych fragmentów sieci w celu odbioru ścieków obecnie odprowadzanych istniejącą siecią z przełączeniem użytkowników do modernizowanej sieci.

Szczegółowy zakres robót obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej:

  1. ulica Ciepłownicza i Poznańska: ø 800mm o długości 0,856 km
  2. ulica Sikorskiego do ulicy Mickiewicza:
    1. ø 800mm o długości 0,418 km, 
    2. ø 500mm o długości 0,352 km (w tym budowa nowych fragmentów sieci - ø 500mm o długości 0,326 km). 

Podstawowy zakres przedsięwzięcia związany z modernizacją sieci kanalizacyjnej (ze względu na ograniczoną ilość miejsca) wymaga przebudowy istniejącej sieci wodociągowej na długości: 0,208 km i sieci kanalizacji deszczowej o długości: 0,198 km w ulicy Poznańskiej i Ciepłowniczej w Pyrzycach. Inwestycja poprawi sprawność systemu kanalizacyjnego miasta w tym wyeliminuje zjawisko przepełnienia sieci kanalizacyjnej i towarzyszące temu występowanie cofek i zalewanie piwnic w budynkach.

 

Umowa z NFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach"

W dniu 29.04.2020 r. PPK Sp. z o.o. podpisała umowę dofinansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach". Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze miasta Pyrzyce, w ulicach Ciepłownicza i Poznańska oraz w ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza. Obecnie Spółka szykuje się do wyłonienia wykonawcy zadań w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin rozpoczęcia prac III kwartał 2020 r. 

 

Podpisana umowa z Wykonawcą

W dniu 31.08.2020 r. podpisaliśmy umowę o roboty budowlane z firmą Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, a jej wartość opiewa na kwotę  9.135.210 zł. Wykonawca będzie realizował oba etapy inwestycji tj. sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciepłowniczej i Poznańskiej oraz ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to przełom września i października 2020 r.


 

Rozpoczęto roboty na ul. Sikorskiego.

Wykonawca zadania - Firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych rozpoczął realizację etapu „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza w przyłączami”. Wykonawca po zorganizowaniu zaplecza budowy, zgromadzeniu odpowiedniej ilości sprzętu, materiałów i kadry, rozpoczął roboty w ul. Sikorskiego od Podgrodzia w kierunku ul. Lipiańskiej. Do 30.11.2020 rozebrano płyty drogowe na odcinku S1 - S2 (działka 566/1), rozebrano nawierzchnię bitumiczną na odcinku S1 – S4. Wybudowano komorę kanalizacji sanitarnej S1. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S4.

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wywóz nieczystości
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zieleń
Segregacja odpadów
Zakład pogrzebowy
Cmentarz komunalny

Kontakt

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 26

74-200 Pyrzyce

tel./fax. 91 579 19 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.