Okres realizacji

 

Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji (przekazanie do użytkowania) to: 30.11.2013 r. Przewiduje się, że rozliczenie finansowe projektu nastąpi w terminie do 28.02.2014 r.


Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP