Cele projektu

 

Przyznanie środków unijnych na realizację modernizacji oczyszczalni i pompowni ścieków pozwoli na stworzenie nowoczesnej oczyszczalni, nieuciążliwej dla środowiska i spełniającej wszelkie wymogi polskich i unijnych uregulowań prawnych. Oczyszczalnia po modernizacji osiągnie bardziej stabilną redukcję zanieczyszczeń, zminimalizuje zużycie energii elektrycznej, przyczyni się do zmniejszenia awaryjności, ponadto praca oczyszczalni będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Modernizacja oczyszczalni umożliwi osiągnięcie przepustowości gwarantującej nieskrępowany rozwój miasta i gminy.

 

Cele szczegółowe:

  1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 990 mb
  2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej: 770 mb
  3. Planowana liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej: 210 osób

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP