Uroczyste otwarcie oczyszczalni

15 maja 2015r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków przy ul. Stargardzkiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu województwa, przedstawiciele Gminy Pyrzyce i Powiatu pyrzyckiego, radni, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, projektanci, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru, pracownicy Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz wiele innych osób zaangażowanych w realizację projektu Po oficjalnych przemowach, nastąpiła prezentacja filmu z realizacji inwestycji oraz przecięcie wstęgi.

 

Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...
Uroczyste otwar...


Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
© 2012, All Rights Reserved JRP