ZMIANA OKRESU REALIZACJI

wtorek, 21 styczeń 2014

W dniu 19 grudnia 2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na mocy w/w aneksu został wydłużony termin zakończenia rzeczowego zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków" do 30.11.2014r. oraz zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej" do 30.08.2014 r. Rozliczenie całości projektu powinno nastąpić w terminie do 31.03.2015 r.