Jak płacić za wodę i ścieki

 

Za wodę i ścieki można zapłacić na trzy sposoby:

  1. W kasie przedsiębiorstwa ul. Kościuszki 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 – płatność gotówką.
  2. Poprzez stałe polecenie zapłaty w banku, w którym posiadasz swoje konto i poinformowanie o tym przedsiębiorstwa.
  3. Przelew bankowy na konto PPK Sp. z o.o.” na „3. Przelew bankowy na konto PPK Sp. z o.o. wskazane na fakturze.

 

Pamiętaj, aby składając przelew bankowy podać nr faktury i nazwisko odbiorcy