KOMUNIKAT z dnia 05.10.2020r.

Szanowni Klienci,

Zarząd Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. informuje, że w związku obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem COVID-19 oraz wzrostem przypadków zakażeń na terenie naszego powiatu, od dnia 05.10.2020r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pyrzycach ul. Kościuszki 26, pozostaje czynny jednak z pewnymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii COVID-19.

Prosimy naszych klientów o stosowanie się do poniższych wytycznych:

1.Osoby wjeżdżające do PSZOK muszą posiadać rękawiczki i maseczki ochronne.

2.Przed wjazdem na teren PSZOK-u Klient obowiązany jest podać portierowi następujące dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

3.Na terenie PSZOK-u może jednocześnie przebywać jeden pojazd z maksymalnie dwiema osobami dostarczającymi odpady. Wjazd na teren PSZOK-u odbywa się zgodnie z zasadą jeden pojazd wyjeżdża – jeden wjeżdża. Portier wskaże miejsce oczekiwania na wjazd. 

4.Klienci obowiązani są stosować się bezwzględnie do poleceń portiera i obsługi PSZOK-u.

5.Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m od pracowników obsługi PSZOK-u.

6.Na terenie PSZOK znajdują się środki do dezynfekcji rąk.

7.Obsługa wskaże miejsca umieszczenia poszczególnych frakcji odpadów.

PSZOK jest czynny:

WTORKI i PIĄTKI w godz. 10:00 – 18:00

SOBOTY w godz. 09:00 – 15:00

 

Zarząd Spółki informuje również, że w okresie od dnia 05.10.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy wymagające osobistego wejścia inkasenta do domu lub lokalu. Odczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem inkasenta z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach zostawiane będą informacje z prośbą o podanie stanu wodomierza. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Faktury za usługi wod-kan będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjną lub elektroniczną (dla tych którzy złożyli taka dyspozycję);

Zarząd Spółki przypomina, że zapłaty za faktury można dokonywać w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym przy ul. 1 Maja 20 w Pyrzycach bez opłat prowizyjnych oraz przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze bez wychodzenia z domu.

W celu załatwienia sprawy, zlecenia usługi lub uzyskania informacji, podania stanu wodomierza, prosimy o kontakt pod niżej wskazanymi numerami telefonu lub adresami e-mail:

 

1.Sprawy z wiązane z gospodarką wodno-kanalizacyjną:  tel. 91 579 19 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

2.Sprawy związane z wywozem odpadów, wywozem ścieków (szamba) oraz usługami pogrzebowymi: tel. 91 579 19 77,  91 579 19 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

3.Sprawy związane z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi: tel. 91 579 19 91,                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

4.Księgowość: tel.: 91 579 19 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

5.Sekretariat: tel. 91 579 19 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

 

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 26

74-200 Pyrzyce

 

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

 

 

Z poważaniem:

 

Prezes Zarządu PPK Sp. z o.o.

  /-/ Krzysztof Wancerz