OGŁOSZENIE

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 2.05.2020 roku wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pyrzycach ul. Kościuszki 26, jednak z pewnymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii COVID-19.

Prosimy naszych klientów o stosowanie się do poniższych wytycznych:

 PSZOK jest czynny:

WTORKI i PIĄTKI w godz. 10:00 – 18:00

SOBOTY w godz. 09:00 – 15:00

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Wancerz